آشنایی با عملکرد و عیب یابی بوق خودرو

admin دسته‌بندی نشده

چندی از فناوری ها آنقدر داخل عمر یومیه مهم و مهم هستند، که انسان ها تمایل دارند همیشه به نواخت کار کنند. وقتی تجهیزی ساده شبیه نای خودرو که تا اینکه فکر نمی کنیم دقیقا چه زمانی به آن احتیاج داریم، خراب شود؛ احتمالا مضطرب خواهیم شد. شیپور خودرو، گاهی اوقات می تواند برای راننده، سرنشینان و حتی عابرین پیاده ایجاد مزاحمت و دردسر نرم. از عموم این موارد شرایطی ایت که شیپور به هیچ وجه کار نمی کند یا برعکس، نمی نبوغ صدای آن را حد کرد.  

بوق خودرو چگونه کار می کند؟

نای خودرو به چندی فناوری های میسر تکیه می کند. اصول اساسی اکثر سیستم های بوق خودرو برای ده ها سال بدون تغییر باقی مانده است. ایده ی اصلی این است که بعضی از سوییچ ها، که معمولاً جایی در فرمان فراغت دارند، مدار کرنا را کوشا می کنند. بعضی از خودروها دارای بوق واحد هستند و بعضی دیگر از دو بوق روزی می برند که هر کدام با بسامد متفاوتی کار می کنند.

در مدار معمولی بوق خودرو، سوئیچ یا تکمه ی بوق زیر دست شوفر به رله ای وصل می شود. رله ی (Relay) کرنا به سه گانه بخش کلید بوق، راهنما مثبت باتری و قطعه ی پا بر جا کرنا متصل است. وقتی راننده کرنا را فعال می کند، ایستگاه بوسیله بوق، برق لازم را ارجاع می دهد. چنین فرایندی باعث ایجاد عیوب احتمالی در کلید بوق، ایستگاه ی بوق، قطعات بوق و سیم کشی می شود. وقتی یکی از این موارد معیوب شوند، سیستم، به درستی فرمان نمی درنگ. مشکلات احتمالی در اینجا دربرگیرنده معیوب شدن مفتاح کرنا است که احتمالا نمی تواند رله را فعال کند. چنانچه رله معیوب شود اندوه نمی تواند برق را به کرنا بفرستد.  

تو نظر داشته باشید جایگاه برضد فیوز پوششی کدر دارد و درون آن مشاهده نمی شود و از ابعاد بزرگ ترین نسبت به فیوز برخوردار است. 

مشکلی که خلال نقص درون کوشا سازی جهیز نای وجود دارد، عدم آگاهی راننده تا زمانی است که حاجت به شیپور فاش درنگ. شرایطی که شوفر قادر به استفاده از نای بخاطر هشدار داد به سایر رانندگان یا عابرین پیاده نباشد، می تواند پیامدی بسیار لطمه مرحله رقم بزند.  چه عواملی باعث ساختن شیپور ممتد می شوند؟

دو برهان اصلی که مانع از توقف بوق ممتد خودرو می شود، محتوی خرابی مفتاح و ناقص شدن رله است. بروز عیب در هر کدام از این قطعات بوسیله تنهایی، می تواند منجر به امر نکردن دائمی بوق شود، اما امکان پذیر است درون بعضی موقعیت ها هر دو با هم معیوب شوند.چگونه می استعداد شیپور ممتد خودرو را متوقف کرد؟

نخستین اقدام زمانی که راننده ی خودرو یا هر دستگاه ی دیگر بوسیله طور ناگهانی با شاق بوق ممتد روبه رو شود، حفظ کردن آرامش و خونسردی است. سایر رانندگان و عابرین پیاده، احتمالا تصور می کنند که راننده به دلیل خشم غیر قابل کنترل دست خویشتن را روی نای گذاشته است و آن را رها نمی کند. شوفر باید تو چنین شرایطی، خویشتن را به مکانی ایمن و خارج از محدوده ی تردد نقل مکان و در اسرع لمحه جعبه فیوز خودرو را بی پرده نرم.

سریع ترین روش برای مقابله با مشکل بوق ممتد و معیوب شدن بوق، کشیدن فیوز نای خواه جایگاه ی بوق است. در صورت عدم موفقیت یا در شرایطی که فرد نتواند به درستی فیوز خواه جایگاه را فاحش کند، می توان از جدا کردن فیوز اصلی یا اتصال کلی باتری استفاده کرد. این طور کار کننده به فرد این امکان را می دهد تا بدون آسیب دیدگی بوسیله گوش خود به مشکل بوق خودرو تحقیق بطی ء.

کار را با این فرض آغاز می کنیم که بوق ممتد خودرو متوقف نمی شود و قصد داریم به ظهر عیب یابی برویم. برای کسب وقوف از علت خلق کردن نقص و نحوه ی رفع آن، بررسی بخش های زیر پیشنهاد می شود:

۱ . ابتدا باید جعبه فیوز خودرو را معلوم کرد. معمولا اگر به عرشه داشبورد یا محفظه ی تو آن نگاه کنید؛ متوجه نگرش جعبه فیوز خواهید شد. همچنین، زیر کاپوت، دور لبه های درپوش و محفظه ی پیشرانه نیز، محلی مخصوص فیوزها  وجود دارد. تعدادی خودروها دارای صندوق فیوزهای متعددی هستند. چنانچه جعبه فیوز خودرو به قرار بی پرده نشد، باید بوسیله کتابچه راهنما مراجعه کنید.

۲ . درپوش مجری فیوز را باز کنید.

۳ . قسمت تویی درپوش جعبه فیوز را بخاطر یافتن برچسب راهنمای فیوز ها بررسی کنید.

۴ . با کشف کردن فیوز مربوط به نای یا ایستگاه ی بوق (Horn)، آن را از ایستگاه بیرون بکشید. بسیاری از جعبه فیوزها مجهز به وسایل کشیدنی (مانند انبردستی پلاستیکی و کوچک) بخاطر فیوزهای کوچک هستند. چنانچه فیوز با مشت جدا نمی شود، باید بوسیله پشت یکی از این ابزارها تو جعبه فیوز یا درپوش آن باشید.

چنانچه فیوز کرنا یا جایگاه ی مربوطه به درستی برداشته شود، نای ممتد خودرو بلافاصله متوقف خواهد شد. در دید داشته باشید درون برخی از خودروهای چندین فیوز و رله ی زیادی در جعبه فیوز خودرو قرار دارند که آن ها را می توان با همان اطلس ی حک شده درون پوشش قوطی فیوز یافت.

چگونه می توان بوق خودرویی را که به عارض ممتد ندا می کند، تعمیر کرد

 ازآنجاکه خودروهای مختلف، سیم کشی متفاوت دارند؛ نقص یابی جهیز بوق با چالش‎ های رو به رو است. با این حال، معمولاً مشکل حقیقی به خراب شدن سوئیچ نای خواه یکدلی کوتاه درون رله ربط دارد.

اگر خوش شانس باشد، این نوع از تشخیص را می تواند بدون هیچگاه گونه ابزار خاصی انجام دهد؛ اما احتمالاً به بعضی از ابزارهای یدکی نیز حاجت مشخص خواهد کرد. رادیکال ترین افزار درون این شرایط مولتی متر (اهم متر) است. اگرچه شوفر می تواند از لامپا تست برای بررسی مدارات برق استفاده نرم. البته باز حزن داخل رخساره نیاز به آزمایش عملکرد کلید بوق، به اهم متر احتیاج دارد تا اتصال آن ها را مطالعه درنگ.

چنانچه رله ی بوق خودرو شبیه رله ای باشد که درون مدار دیگری کاربرد می شود. در این صورت، فرد می تواند رله ی مشابه را با رله ی شیپور عیبناک تعویض کرده و بررسی یواش که آیا شیپور ممتد ایستا می شود یا نه. چنانچه بوق با رله ی تعویضی کار کند، فرد باید فقط جایگاه ی جدیدی بخرد و شاق را برطرف کند. اگر رله ی قرین بخاطر آزمایش داخل اصالت نباشد، باید کلید و ایستگاه ی بوق را جداگانه آزمایش کرد. 

اگر ایستگاه دچار وحدت کوتاه داخلی نشده باشد، بی تا باید رله را از مدار بردارد و ببیند که کدام دو سیم به کلید کرنا وصل شده اند. سپس می تواند از مولتی متر برای تجسس یکدلی بین این سیم ها استفاده بطی ء. چنانچه کلید تندرست باشد، تنگ کردن اعطا کردن تکمه ی بوق خواه پوشش فشاری در فقره خودرو باید باعث تغییر داخل مقادیر مدال داده شده روی مولتی متر شود.

به خاطر داشته باشیم که تعدادی از خودروسازان مدرن، کلید بوق را با ماژول کیسه هوا ادغام می کنند. اگر مایه ی نقلیه از چنین سیستمی نصیب می برد، باید طرز های صحیح را ضربان وجو کرد یا خودرو را برای تعمیر بوسیله مکانیک متخصص و واجد وضعیت ارجاع عدالت تا اختلالی در عملکرد کیسه های هوا به وجود نیاید.فعال شدن کیسه هوا بوسیله طور تصادفی می تواند اشتباهی ارشد و خطرناک باشد.چرا نای خودرو حکم نمی کند؟

سیاق امتیاز و رفع عیب بوقی که به هیچگاه اسکناس کار نمی کند، قرین بوسیله مرمت بوقی است که اصلاً از کار کردن نمی ایستد، ولی چند نکته ی یدکی وجود دارد. اولین چیزی که باید مطالعه شود این است که آیا رله ی بوق، صاعقه اخذ می بطی ء یا خیر. چنانچه اینگونه نباشد، باید به سیم کشی بین رله و باتری نگاه کرد. اگر صاعقه به رله می رسد، راننده باید معاینه درنگ آیا فشار دادن شیپور باعث رساندن صاعقه به ترمینالی از ایستگاه که به نای وصل شده است، می شود خواه خیر. اگر این متد نباشد، داخل جایگاه خواه کلید مشکلی حیات دارد که بی نظیر می تواند به همان روشی که در ارتفاع تشریح داده شده است، بررسی کند.

اگر راننده فهمید که فشار دادن مفتاح یا پد کرنا باعث برق رسانی به ترمینال خروجی رله ی نای نمی شود، احتمالاً مشکلی تو مونتاژ نای یا سیم کشی مدار بود دارد. در این طور شرایطی فرد باید اتصالات برق مثبت و منفی (بدنه) را در بوق معاینه کند. اگر برق مثبت و منفی ظاهر شد، احتمالاً تعمیرکار فقط به یک یا چند بوق جدید برای آزمایش نیاز دارد. وقتی مشکلی از نظر همراهی برق وجود نداشت، نقص مربوط به سیم کشی است.عیوب مربوط به بوق، کیسه هوا و دزدگیر خودرو

درحالی که بسیاری از مشکلات بوق را می استعداد تو ساختمان و بدون هیچ بغرنج خاصی برطرف کرد، لازم است به یاد داشته باشیم که شیپور خودرو اغلب بوسیله جهیز های دزدگیر متصل است. همچنین تعویض یا آزمایش کلید عیبناک بوق همچنین می تواند به ماژول کیسه هوا آسیب برساند.

ازآنجاکه سیستم های اطلاع دادن ریسک و دزدگیر بسیار مختلف هستند، به برهان شبهه درون سیستم دزدگیر خودرو، متد میسر ای برای رفع عیب شیپور ممتد یا کار نکردن نای وجود ندارد.مقاله های مرتبط:یافته جدید: صداهای آزاردهنده و بی مزه برای قلب انسان مضرندچراغ راهنما و فلاشر خودرو چگونه امر می کند

چنین مشکلی گاهی اوقات در پی ضعیف شدن باتری، ویرانه شدن کامل باتری یا استثنا کردن باتری ساختن می شود؛ گاهی اوقات با تنگ کردن اعطا کردن ترکیبی از تکمه های روی ریموت دزدگیر یا با استفاده از ریموت درحالی که سوئیچ در حالت IG قرار دارد، می نبوغ عیب را برطرف کرد. البته چنین روش هایی برای برندها و خودروهای مختلف، متفاوت است. مشکلات مشابهی نیز می تواند تو اثر رطوبت و نقص شاداب افزاری ایجاد شود.

خلال برخورد با عیوب بوق در خودروی مهیا به کیسه هوا، بسیار اساسی است که قبل از انجام هر کاری برای بررسی کلید بوق، فرمان یا سیلندر فرمان، روش صحیحی برای غیرفعال کردن کیسه های هوا جست وجو کرد. اگر فرد بوسیله هر دلیلی این وعظ ها را موکد نگیرد، ممکن است ایربگ بوسیله طور ناگهانی باز شده و منجر به آسیب شود. تعمیر خواه تعویض ماژول کیسه هوا، معمولا پرهزینه است.بیشتر بخوانید:۷۰۰ دلار جزا بخاطر استفاده از تلفن همراه وقت رانندگیDJI دستور کار ای ساخته که به همه امکان ردیابی پهپادها را می دهدنانوسلولز، نخستین خودرو باریک شده از مواد بازیافتیشاسی بلند برقی فیسکر اوشن با ارزش ۴۰ هزار دلار نمایش می شودشهر بدون خودرو چگونه است؟

شاید دوست داشته باشید:

امکان ثبت غیرحضوری درخواست گذرنامه مجهز می شود

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، سرهنگ سید محمدرضا طبایی درباره اینکه آیا احتمال صدور گذرنامه بوسیله شکل […]

نشانه های فنا رله استارت خودرو را بشناسید

چنانچه رله ی استارت درست ایفا کند، مدار استارت خودرو کامل شده و باعث می شود خودرو باثبات و روشن […]