همه چیز درباره لاستیک خودرو

admin دسته‌بندی نشده

AبیعGHAتایرOOOON جدید برای خودرو می تواند به یکی از پراسترس ترین و البته مرموز ترین تصمیم گیری ها برای مالکان، به خصوص افراد کم تجربه، دگرگونی شود اغلب. افراد به سادگی شکوه و جایگاه لاستیک ها را دست کم می گیرند، اما عین این است که تولید تایر به صنعتی حساس، پیچیده، حیاتی و پرسود بدل شده است تایر. برای خودرو فرمان ملکی را برای پای مردم دارد، بنابراین انتخاب تایر مناسب انگیزه فراغت و عملکرد بهتر خواهد شد تایرها.چگونه ساخته می شوند؟ بخاطر

تطویل چگونگی تولید تایر ابتدا احتیاج است با اجزای تشکیل دهنده ی آن آشنا شویم ساختار.تایر خودرو تایر

خودرو از اجزای مختلفی تشکیل شده است که وجود هر یک بخاطر عملکرد بی عیب و ایمن آن حیاتی است تایرها. ساختاری لایه ای دارند که داخل شمایل زیر به منت به نمایش درآمده اند طوقه.

طوقه

حلقه ای از چند رشته فولاد با استحکام بالا است که روی آن پوششی از لاستیک قرار دارد وظیفه. ی واقعی طوقه موضع دهی و هم مرکز کردن تایر و رینگ و همین طور جذب نیروهای واردشده از رینگ به لاستیک است تن.قد

ی تایر از چندین لایه ی تنیده شده تشکیل شده است متعارف. ترین لایه ی مورد استفاده ریسمان های پلی استر است در. لاستیک های رادیال این پاوند ها به صورت جرز بر آج تایر قرار محزون اند تو. تایرهای قدیمی تر، ریسمان ها با زاویه ای خاص نسبت به آج قرار می گرفتند در. نهایت لایه های تنیده شده با لاستیک پوشانده می شوند تا علاوه بر یگانگی با سایر لایه ها، بتوانند هوا را در تایر برده کنند گاهی. استحکام تایرها با تعداد لایه های بدنه ی آن ها سنجیده می شود در. بیشتر خودروها از تایرهای دو لایه استعمال می شود، ولی درون تایر هواپیماهای تجاری مبصر تعداد لایه ها به ۳۰ و بیشتر نیز می رسد تسمه.تسمه

ها لایه ای از لفافه های فولادی هستند که مستقر زیر آج تایر فراغت اندوهناک اند وظیفه. ی تسمه ها استحکام استواری تایر مقابل پنچری و همین طور حفظ سطح صاف و کم ارزش هنگام وفاق لاستیک با سطح جاده است لایه.های اضافی پلی استر چندی

تایرها دارای یک یا دو لایه ی اضافی از پلی استر هستند که موجب می شود سایر لایه ها با استقامت بیشتری درون کنار یکدیگر استراحت گیرند این. لایه های یدکی بیشتر داخل تایرهای مخصوص سرعت های بالا دیده می شود دیواره.جانبی دیواره

ی جانبی در تایر نقش حفظ استحکام جانبی را برعهده دارد این. مدخل برای مراقبت از سایر لایه ها و همین طور مراقبت جانبی تایرها و حفظ هوای تو تایر حیاتی است آج.آج

تایر ترکیبی از چند لاستیک طبیعی و جعلی است آج. و دیواره ی جانبی به گونه اکستروژن تولید می شوند و درون این وهله سطح لاستیک تولیدی بدون الگوهای معمول روی آج، جهت ایجاد اصطکاک است تمام.

این اجزا تو دستگاه تولید تایر روی یکدیگر مونتاژ می شوند در. این وسیله لایه های متنوع با مداقه مناسبی روی یکدیگر قرار می گیرند و درون نهایت لباس و پیمانه ی تایر تاحدودی به محصول نهایی نزدیک می شود در. این مرحله هنوز خبری از الگوهای آج لاستیک تراشیدن و خروجی وسیله تولید لاستیک را تایر «سبز می» نامند در. مرحله ی بعد تایر را بوسیله دستگاه پرداخت می فرستند تا در آنجا طی عملیات حرارتی الگوهای آج ابداع و نوشته ها و اعداد روی تایر حک شود طی. عملیات حرارتی تمامی لایه ها با تحکیم ارتفاع به غم می چسبند و درون اصطلاح لاستیک پخته می شود تا استحکام نهایی ساختن شود داخل. آخرین مرحله پرداخت نهایی و نظارت رخساره می گیرد تا محصول بازپسین خراج شود اعداد.روی تایر روی

دیواره ی جانبی تایرها مسیر و اعداد مختلفی حک می شود که هر یک معنا و مفهوم خاصی دارد بخاطر. انتخاب تایر مناسب باید از معنای هر حرف و عدد آگاهی داشته باشید داخل. ادامه به بررسی هر یک از این موارد می پردازیم جنس:

تایر کد

P215 65/R15 95H یکی از چندین کد حک شده روی بخش جانبی تایرها است همان. طور که مشاهده می شود، درون ابتدای این کد یک حرف حیات دارد این. دست افزار بیانگر سنخ تایر است و به سه دسته ی کلی P، LT و T تقسیم می شود دست افزار. P بوسیله معنای تایر کم ارزش جهت خودروهای سواری سدان، شاسی بلند، مینی ون و وانت است LT. بیانگر خودروهای باری سبک و T نشان دهنده ی تایر یدکی است البته. حروف دیگری نیز می قابلیت بوسیله این سیاهه سه تایی تکثیر کرد، اما استعمال از آن ها مرسوم نیست پهنای.تایر بعد

از اولین حرف سه گانه عدد استراحت دارد، تو مثال ارتفاع 215، که مبین عرض تایر است که از دیواره ی جانبی راست تا دیواره ی جانبی چپ اندازه گیری می شود این. عدد که بر حسب میلی متر بیان می شود داخل نسب اندازه جاه رینگ مناسب تایر هم علامت می دهد نسبت.ابعاد دو

عدد بعدی نسبت ابعاد تایر را مدال می دهد بوسیله. نعوظ کلی نسبت ابعاد برای تقریر فاق یا اوج تایر استعمال دارد ارتفاع. تایر از طوقه تا بالای آج اندازه گیری می شود نکته. ی حائز بزرگی در تک نسبت ابعاد این است که این عدد برحسب درصدی از پهنای تایر اشعار می شود برای. استاندارد داخل مثال بالا عدد ۶۵ بدین معنا است که فاق تایر ۶۵ درصد پهنای آن است هرچه. نسبت ابعاد کوچکتر باشد، پهنای تایر نسبت به فاق آن بیشتر است تایرهای.

خصوصی خودروهای مسابقه ای به نعوظ متعارف نسبت ابعاد پایین لطافت دارند برهان. آن است که تایرهای پهن و فاق کوتاه مقاومت جانبی بهتری دارند خودروهای. فتنه ای در هنگام گذر از پیچ ها نیروهای جانبی زیادی را رزین می شوند که به طور مستقیم این نیروها به تایرها وارد می شود؛ درنتیجه تایرهای با نسبت ابعاد والا مناسب این شرایط هستند دیواره. های جانبی این تایرها نسبت به تایرهای معمولی کوتاه خیس و سخت تر است و می تواند وضعیت مسابقه و نیروهای جانبی را تاب بیاورد گونه.تاسیس دومین

دست افزار حک شده روی تایر مبین راه تاسیس تایر است تو. حال فراهم روی بیشتر تایرها حرف R R نقش امانت که بیانگر رادیال بودن تایر است. تو گذشته تایرهای بایاس فرزانه و بایاس کمربندی بوسیله نظم با حروف D و B تولید می شدند.قطر رینگ

رقم بعد اینده مبین اندازه قطر رینگ به خشکی امدن حسب اینچ است. درون مثال بالا این عدد ۱۵ بوده که به معنای تایر کم ارزش برای رینگی با قطر ۱۵ اینچ است.

پیمانه و سرعت مجاز

رقم ته و دست افزار بعد از آن به تزیین میزان وزن قابل تحمل و حداکثر سرعت مشروع برای تایر را علامت می دهند. هر یک از این مولفه ها جدولی اختصاص دارد که در امتداد قابل مشاهده است.

درجه کیفیت یکنواخت تایر

علاوه بر کد حک شده روی تایر، بخش دیگری شامل نمونه تخمینی عمر آج، میزان چسبندگی و دفع حرارت تایر روی آن حک می شود که مدل ای از آن در تمثال عرشه زیبنده مشاهده است:

زندگی آج

این پارامتر که به قیافه یک عدد ارائه داده می شود تو شرایط کنترل شده درون جاده های آزمایش دولتی به دست آمده است. هرچه این مغز بزرگتر باشد حدس عمر بیشتر آج تایر والاتر است. بوسیله دلیل اینکه هیچ کس قادر بوسیله پیش بینی زندگی دقیق آج ها در وضعیت متنوع رانندگی نخواهد بود، این پارامتر تخمینی از میزان عمر تک اشتیاق به دست می دهد.چسبندگی

استاندارد چسبندگی تایر به صورت AA، A، B خواه C ارائه داده می شود. این پارامتر براساس توانایی راکد کردن خودرو روی سطح بتن لغزنده و آسفالت آزمایش و کمیت گیری شده است. داخل این آزمایش با اندازه گیری مسافت ترمزگیری از لحظه ی آغاز فشردن پدال ترمز تا دم ی توقف کامل خودرو، پارامتر تک بحث بخاطر تایرها تعیین می شود.دما

درجه بندی تایر کنار حسب کیفیت عملکرد در تهی سازی حرارت و حاضر بودن جذب حرارت براساس دست خط A، B و C انجام می شود. این درجه بندی هنگامی انجام می شود که تایر به معیار استاندارد دمل شده است، اما وزن و سرعت اضافی تو این رتبه بندی شمارش نمی شود. سرعت و بار یدکی به صراحت می تواند جهت تکثیر گرمی و کاهش طول عمر تایر و تو مواردی حتی سبب شکافتن لاستیک شود.تایرهای چهار فصل با قابلیت حرکت داخل گل و برف

اگر تایری دارای علامت MS، M S S یا

شاید دوست داشته باشید:

کدام کشورهای اروپایی بیشترین پیروی را بوسیله ایرانی ها اعطا کردند؟ | سفارتخانه های اروپایی چه تعداد شنگن صادر کردند؟

بوسیله گزارش همشهری آنلاین و بوسیله نقل از یورونیوز؛ تازه ترین گزارش اداره آمار انجمن اروپا (یورواستات) نشان می دهد که […]

عاری استرس در ایام کرونا به استانبول و آنتالیا سفر کنید

البته نباید فراموش کرد که هرچند مرزها باز شده و فردی های سیر کمتر شدند؛ اما همچنان سایه ویروس کرونا […]

نگاهی به تکامل جعبه دنده خودکار ZF

از زمانی که قوانین مربوط به مصرف سوخت و آلایندگی به سرعت گشادگی پیدا کرده اند، ساخت جعبه دنده های […]