همه چیز درباره لاستیک خودرو

admin دسته‌بندی نشده

AمقالهGHAهایOOOON مرتبط راهنمای:خرید خودرو کارکرده خرید

تایر جدید برای خودرو می تواند بوسیله یکی از پراسترس ترین و البته تیره ترین تصمیم گیری ها برای مالکان، به خصوص افراد کم تجربه، تبدیل شود اغلب. افراد به سادگی اهمیت و ایستگاه لاستیک ها را مشت ناچیز می گیرند، ولی ذات این است که تولید تایر بوسیله صنعتی حساس، پیچیده، خطیر و پرسود بدل شده است تایر. بخاطر خودرو حکم کفش را بخاطر پای مردم دارد، بنابراین انتخاب تایر کم قیمت سبب راحتی و عملکرد بهتر خواهد شد تایرها.چگونه باریک می شوند؟ برای

شرح چگونگی تولید تایر شروع نیاز است با اجزای تشکیل دهنده ی آن آشنا شویم ساختار.تایر خودرو تایر

خودرو از اجزای مختلفی تشکیل شده است که بود هر یک برای عملکرد صحیح و ایمن آن حیاتی است تایرها. ساختاری لایه ای دارند که داخل تصویر تحت بوسیله نیکوکاری به نمایش درآمده اند طوقه.

طوقه

محفل ای از چند رشته فولاد با استواری بلندی است که روی آن پوششی از لاستیک قرار دارد مقرری. ی اصلی طوقه موقعیت دهی و بی آرامی مرکز کردن تایر و رینگ و همین طور جذب نیروهای واردشده از رینگ به لاستیک است بدنه.جسم

ی تایر از چندین لایه ی تنیده شده تشکیل شده است معمول. ترین لایه ی تک استفاده نخ های پلی استر است تو. لاستیک های رادیال این پاوند ها به صورت عمود پیاده شدن آج تایر قرار اندوهناک اند در. تایرهای قدیمی تر، نخ ها با زاویه ای خاص نسبت به آج قرار می گرفتند تو. نهایت لایه های تنیده شده با لاستیک پوشانده می شوند تا علاوه به خشکی امدن پیوند با سایر لایه ها، بتوانند فضا را در تایر برده کنند گاهی. تحکیم تایرها با تعداد لایه های تنه ی آن ها سنجیده می شود تو. بیشتر خودروها از تایرهای دو لایه کاربرد می شود، اما در تایر هواپیماهای تجاری ارشد تعداد لایه ها بوسیله ۳۰ و بیشتر نیز می رسد تسمه.کمربند

ها لایه ای از رشته های فولادی هستند که درست زیر آج تایر فراغت اندوهناک اند وظیفه. ی کمربند ها تقویت تقویت تایر مقابل پنچری و همین طور حفظ سطح صاف و مفت هنگام رابطه لاستیک با سطح جاده است لایه.های اضافی پلی استر تعدادی

تایرها دارای یک خواه دو لایه ی زیادی از پلی استر هستند که علت می شود سایر لایه ها با استواری بیشتری در کنار یکدیگر قرار گیرند این. لایه های اضافی بیشتر در تایرهای خصوصی سرعت های ارتفاع دیده می شود دیواره.جانبی دیواره

ی جانبی درون تایر نقش حفظ کردن استحکام جانبی را برعهده دارد این. بخش برای نگهداری از سایر لایه ها و همین نعوظ محافظت جانبی تایرها و حفظ هوای داخل تایر حیاتی است آج.آج

تایر ترکیبی از چند لاستیک غریزی و مصنوعی است آج. و دیواره ی جانبی به روش اکستروژن تولید می شوند و در این مرحله سطح لاستیک تولیدی عاری الگوهای معمول روی آج، علت ایجاد سایش است تمام.

این اجزا درون مایه تولید تایر روی یکدیگر مونتاژ می شوند داخل. این دستگاه لایه های مختلف با دقت مناسبی روی یکدیگر راحتی می گیرند و تو نهایت شکل و حد ی تایر تاحدودی به محصول نهایی نزدیک می شود در. این کود هنوز خبری از الگوهای آج لاستیک نیست و خروجی دستگاه تولید لاستیک را تایر «سبز می» نامند در. وعده ی بعد تایر را بوسیله دستگاه صیقل می فرستند تا در آنجا خلال عملیات حرارتی الگوهای آج ابداع و تالیف ها و اعداد روی تایر حک شود خلال. عملیات حرارتی تمامی لایه ها با محکمی بالا بوسیله بی آرامی می چسبند و در اصطلاح لاستیک پخته می شود تا استواری نهایی ساختن شود در. آخرین بار پرداخت بازپسین و نظارت عارض می گیرد تا محصول نهایی حاصل شود اعداد.روی تایر روی

دیواره ی جانبی تایرها حروف و اعداد مختلفی حک می شود که هر یک معنا و مفهوم خاصی دارد بخاطر. انتخاب تایر کم قیمت باید از معنای هر حرف و عدد آگاهی داشته باشید در. امتداد به مطالعه هر یک از این موارد می پردازیم جنس:

تایر کد

P215 65/R15 95H یکی از چندین کد حک شده روی بخش جانبی تایرها است همان. طور که مشاهده می شود، در ابتدای این کد یک دست افزار وجود دارد این. دست افزار بیانگر نوع تایر است و بوسیله سه دسته ی طاسی P، LT و T شاخه می شود حرف. P به معنای تایر مناسب انگیزه خودروهای اتومبیل سدان، شاسی بلند، مینی ون و وانت است LT. بیانگر خودروهای باری سبک و T نشان دهنده ی تایر یدکی است البته. حروف دیگری نیز می نبوغ بوسیله این سیاهه سه تایی تکثیر کرد، ولی مصرف از آن ها مرسوم نیست پهنای.تایر پس ازآن

از بدوی حرف سه گانه عدد قرار دارد، در مثال فراز 215، که بیانگر جاه تایر است که از دیواره ی جانبی راست تا دیواره ی جانبی چپ قطع گیری می شود این. عدد که بر حسب میلی متر اشعار می شود در ذات وزن عرض رینگ کم ارزش تایر هم نشان می دهد نسبت.ابعاد دو

عدد بعدی نسبت ابعاد تایر را علامت می دهد به. طور کلی نسبت ابعاد بخاطر اقرار فاق یا اوج تایر استفاده دارد بالا. تایر از طوقه تا بالای آج اندازه گیری می شود نکته. ی حائز اهمیت در مورد نسبت ابعاد این است که این عدد برحسب درصدی از پهنای تایر پیش روی می شود برای. نمونه داخل شهید بالا مغز ۶۵ بدین معنا است که فاق تایر ۶۵ درصد پهنای آن است هرچه. نسبت ابعاد کوچکتر باشد، پهنای تایر نسبت به فاق آن بیشتر است تایرهای.

خصوصی خودروهای مسابقه ای به طور معمول نسبت ابعاد پایین لطافت دارند دلیل. آن است که تایرهای پهن و فاق کوتاه پایداری جانبی بهتری دارند خودروهای. مسابقه ای در هنگام عبور از پیچ ها نیروهای جانبی زیادی را متحمل می شوند که به طور مستقیم این نیروها به تایرها وارد می شود؛ درنتیجه تایرهای با نسبت ابعاد مادون مناسب این وضعیت هستند دیواره. های جانبی این تایرها نسبت به تایرهای عادی کوتاه تر و ابکی تر است و می تواند شرایط مسابقه و نیروهای جانبی را تحمل بیاورد اسلوب.تاسیس دومین

حرف حک شده روی تایر بیانگر راه پیدایش تایر است در. حال حاضر روی بیشتر تایرها حرف R R نقش بسته که مبین رادیال بودن تایر است. درون گذشته تایرهای بایاس مورب و بایاس کمربندی به ترتیب با حروف D و B تولید می شدند.قطر رینگ

رقم اینده بیانگر اندازه قطر رینگ بر حسب اینچ است. درون شهید ارتفاع این عدد ۱۵ بوده که بوسیله معنای تایر کم ارزش برای رینگی با قطر ۱۵ اینچ است.

وزن و سرعت مجاز

نما آخر و دست افزار پس ازآن از آن بوسیله ترتیب استاندارد کمیت سزاوار سرزنش تحمل و حداکثر سرعت مجاز برای تایر را نشان می دهند. هر یک از این مولفه ها جدولی خاص دارد که داخل ادامه قابل مشاهده است.

منصب کیفیت یکنواخت تایر

علاوه بر کد حک شده روی تایر، مدخل دیگری شامل میزان تخمینی عمر آج، میزان چسبندگی و تهی سازی حرارت تایر روی آن حک می شود که نمونه ای از آن در تصویر زیر زیبنده مشاهده است:

عمر آج

این پارامتر که به صورت یک عدد ارائه داده می شود داخل شرایط کنترل شده در جاده های آزمایش دولتی بوسیله دست آمده است. هرچه این عدد بزرگتر باشد احتمال عمر بیشتر آج تایر بالاتر است. به دلیل اینکه هیچ کس قادر به پیش دماغ عمر کنجکاو آج ها در شرایط متنوع رانندگی نخواهد بود، این پارامتر تخمینی از نمونه عمر مورد انتظار به دست می دهد.چسبندگی

میزان چسبندگی تایر بوسیله صورت AA، A، B یا C عرضه داده می شود. این پارامتر براساس اقتدار راکد کردن خودرو روی سطح بتن لغزنده و آسفالت آزمایش و معادل گیری شده است. داخل این آزمایش با اندازه گیری مسافت ترمزگیری از حین ی آغاز فشردن پدال ترمز تا وقت ی اسکان کامل خودرو، پارامتر مورد مناقشه برای تایرها تعیین می شود.دما

درجه بندی تایر بر حسب کیفیت عملکرد در دفع حرارت و لیس جذب حرارت براساس حروف A، B و C انجام می شود. این درجه بندی هنگامی ارتکاب می شود که تایر به استاندارد میزان ورم شده است، ولی معادل و سرعت اضافی در این رتبه بندی لحاظ نمی شود. سرعت و کود یدکی به روشنی می تواند جهت افزایش دما و کاهش طول عمر تایر و داخل مواردی تا اینکه سبب شکافتن لاستیک شود.تایرهای چهار مفارقت با توان لول در گل و برف

اگر تایری دارای مدال MS، M S S یا

شاید دوست داشته باشید:

دلایل لرزش فرمان هنگام ترمزگیری

رعشه امر یکی از ایرادهای شایع داخل خودروهااست که عوامل مختلفی می توانند سبب بروز این مشکل شوند. از رادیکال […]

اعتراض وزیر گردشگری به اطلاعیه سفر ستاد کرونا

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آخرین برآورد […]

نشانه های انحطاط رله استارت خودرو را بشناسید

چنانچه جایگاه ی استارت ثابت قدم عمل کند، مدار استارت خودرو کامل شده و باعث می شود خودرو خاموش و […]